Een initiatief van

Regionaal Zorgvenster

"Ik ga er vanuit dat mijn arts altijd snel en veilig over mijn dossier kan beschikken."

"Samen werken aan betere zorg door betere informatie. Daar gaan we voor!"

"Met één klik heb ik inzage in de medicatie van deze patiënt. Zoals het hoort."

Home | ICT Stuurgroep

Stichting Regionaal Zorgvenster: een regio brede visie op Zorg & ICT

De Regioviewer is een initiatief van Stichting Regionaal Zorgvenster in de regio DWO/NWN. De Stichting Regionaal Zorgvenster initieert, stimuleert en financiert ICT projecten in de zorg. Zij bestaat uit verschillende zorgpartijen uit de regio DWO en NWN. Deze zorgpartijen maken zich gezamenlijk sterk voor een goede (= effectieve en efficiŽnte) en afgestemde ketenzorg. Onder ketenzorg wordt verstaan: gecoŲrdineerde zorgverlening aan een zorgvrager/verzekerde binnen een zorgregio door meer dan ťťn zorgverlener in onderlinge samenhang. Goede ketenzorg valt of staat met een goede samenwerking en communicatiestructuur. ICT kan daarbij ondersteuning bieden door het realiseren van een infrastructuur die de snelle, accurate en veilige uitwisseling van patiŽntengegevens mogelijk maakt. Dit leidt tot een betere, efficiŽntere en kosten effectievere zorg.
 
Stichting Regionaal Zorgvenster:
 • Reinier de Graaf Ziekenhuis
 • Vlietland Ziekenhuis
 • Zorginstellingen Pieter van Foreest
 • Argos Zorggroep
 • Careyn
 • Zonnehuisgroep
 • Frankelandgroep
 • Ipse/De Bruggen
 • GGZ Delfland
 • Vertegenwoordiger van de huisartsen in de regio
 • Vertegenwoordiger van de apotheken in de regio
 • DSW Zorgverzekeraar