Een initiatief van

Regionaal Zorgvenster

"Ik ga er vanuit dat mijn arts altijd snel en veilig over mijn dossier kan beschikken."

"Samen werken aan betere zorg door betere informatie. Daar gaan we voor!"

"Met één klik heb ik inzage in de medicatie van deze patiënt. Zoals het hoort."

Home | Uw rechten als patiŽnt

Uw rechten als patiŽnt

Stichting Regionaal Zorgvenster informeert ook de patiŽnten via deze website over het doel van de Regioviewer, en over de rechten die de patiŽnt kan uitoefenen.
 
Hieronder volgt een opsomming van informatie die voor de patiŽnt beschikbaar moet zijn:
 1. De Regioviewer is een raadpleegapplicatie voor zorgverleners in de regio die gegevens willen raadplegen die bekend zijn in het ziekenhuis;
 2. Stichting Regionaal Zorgvenster is verantwoordelijk voor het beheer van de Regioviewer
 3. De volgende (categorieŽn van) Persoonsgegevens worden via de Regioviewer verwerkt
  • BSN, naam, geboortedatum en geslacht van de patiŽnt;
  • laboratorium uitslagen;
  • radiologie beelden en verslagen;
  • pathologie uitslagen;
  • specialistenbrieven.
  Wanneer aan deze lijst (categorieŽn van) Persoonsgegevens worden toegevoegd, wordt dit aangegeven op deze website.
 4. De volgende (categorieŽn van) zorgverleners binnen de regio kunnen, mits zij hiertoe door de Stichting Regionaal Zorgvenster zijn geautoriseerd, toegang krijgen tot Persoonsgegevens in de Regioviewer:)
  • huisartsen;
  • verpleeghuisartsen;
  • psychiaters;
  • apothekers.
 5. Het raadplegen van gegevens van een patiŽnt kan pas plaatsvinden nadat het ziekenhuis die de gegevens beschikbaar stelt, hiervoor de toestemming van de patiŽnt heeft verkregen. Het ziekenhuis draagt zorg voor registratie van de toestemming en de intrekking hiervan. Ook kan expliciet bezwaar worden ingediend bij het ziekenhuis.

  Hieronder volgt een opsomming van de rechten die de patiŽnt moet kunnen uitoefenen:

  • De patiŽnt heeft recht op inzage in en correctie van zijn of haar persoonsgegevens in de Regioviewer, alsmede recht op een afschrift van deze persoonsgegevens. Het kan gaan om het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van gegevens; de patiŽnt kan hiervoor terecht bij het ziekenhuis.
  • De patiŽnt heeft recht op inzage in de hem betreffende gegevens in de logging; patiŽnt kan hiervoor een formulier aanvragen bij de Stichting Regionaal Zorgvenster;
  • recht op vernietiging van zijn of haar gegevens die zijn opgeslagen in de Regioviewer. Dit recht geldt niet voor zover het verzoek van de patiŽnt tot vernietiging van gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiŽnt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet;
 6. De Stichting Regionaal Zorgvenster kan het recht op informatie en het recht op inzage buiten toepassing laten als dat noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de patiŽnt of van de rechten en vrijheden van anderen.