Een initiatief van

Regionaal Zorgvenster

"Ik ga er vanuit dat mijn arts altijd snel en veilig over mijn dossier kan beschikken."

"Samen werken aan betere zorg door betere informatie. Daar gaan we voor!"

"Met één klik heb ik inzage in de medicatie van deze patiënt. Zoals het hoort."

Home | Regionale projecten

Aanmelden

  • U dient een contract af te sluiten met de Stichting Regionaal Zorgvenster.
  • U dient een UZI-pas in bezit te hebben.
Contract met stichting Regionaal Zorgvenster
Met de inzet en gebruik van regionale IT voorzieningen voor gegevensuitwisseling is het noodzakelijk om de gezamenlijke verantwoordelijkheden en uitvoering structureel in een rechtspersoon te regelen. Hiertoe is als rechtspersoon de Stichting Regionaal Zorgvenster in het leven geroepen. Omdat in de Regioviewer persoonsgegevens bewerkt worden, moet conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gehandeld. Om aan de wettelijke eisen te voldoen dient een contract te worden afgesloten voor de uitwisseling van patiŽntengegevens.
 
Neem contact op met Stichting Regionaal Zorgvenster wanneer u een contract wilt afsluiten om gebruik te maken van de Regioviewer.
 
UZI-pas
Een UZI-pas is een belangrijke voorwaarde voor veilige elektronische communicatie en raadpleging van vertrouwelijke zorginformatie door zorgverleners. Het is net als het reguliere paspoort een belangrijk, individueel 'waarde document'. De UZI-pas is qua uiterlijk vergelijkbaar met een bankpas. De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van een zorgverlener. Deze identiteit is beveiligd tegen misbruik. Daarom is de UZI-pas, net als een bankpas, voorzien van een unieke PIN code.
 
Vanwege het vertrouwelijke karakter van zorginformatie is zorgvuldige bescherming van persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom kan niet iedereen een UZI-pas aanvragen. Alleen zorginstellingen, zorgverleners en indicatieorganen kunnen zich als abonnee registreren bij het UZI-register.
 
Een UZI-pas aanvragen kan via www.uziregister.nl